AANMELDEN

Bedrijfsgegevens

Ik wil graag

Digitale handtekening

De inschrijving is bindend. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. De factuur ontvangt u per mail. Wij willen u vragen de betaling binnen 14 dagen volledig te voldoen op rekeningnummer NL41 INGB 0008 2957 89 t.n.v. The Natural Hair Club Nederland na ontvangst van de factuur.

Annuleren is mogelijk tot 3 weken voor het evenement. Annuleringskosten bedragen 50% van het factuurbedrag. Annuleert u uw deelname niet binnen dit termijn dient u de volledige factuur te voldoen.